Lý do gì là rào cản khiến bạn không mua khoá học? 

  • Quá mắc – Tôi thấy khoá học này quá mắc. 
  • Không tin tưởng – Tôi chưa tin về chất lượng của khoá học
  • Không ý tưởng – Tôi chưa biết phải làm gì để kiếm tiền online.
  • Không tự tin – Tôi không tự tin về bản thân mình
Lý do không chọn khoá học