2.3 cách chọn chương trình affiliate tốt

Đây là link để các bạn tham khảo các chương trình affiliate trả hoa hồng tốt. Bạn cũng có thể tự tìm thêm chương trình phù hợp để làm. Lưu ý hãy copy nội dung trong file vào file riêng của bạn, đừng chép đè lên file gốc của khóa học nhé.