Digital Growth Event:
Secrets of Online Business Success

Nhung's Offline Summit in Ho Chi Minh City
18 of May 2024

Who will attend?

01

Day

100

visitors

05

Speakers

What is Digital Growth Event about?

Digital Growth Event is your gateway to mastering the art of online business with a blend of personal freedom, automation, and humanized technology. Here’s what makes us unique:

1. Build Your Dream Brand: Embrace Nhung Phung’s ethos of a balanced, joyful life and business. Discover branding that brings happiness and freedom.

2. Automate Your Success: Learn from KTOH how to create an online business that runs itself, giving you more time for what truly matters.

3. Humanize Your Digital Empire: DHOH shows you how to blend automation with a human touch, making your business relatable and genuine.

4. Connect and Collaborate: Network with top entrepreneurs, find your next business partner, and make lasting friendships.

5. Fun and Insight: Enjoy engaging presentations, make new friends, and have fun with people who share your passion and drive.

 

What to expect at Digital Growth Event

Warm-Up Session

Kick off with energizing activities designed to get you in the perfect mindset for innovation and connection. A fun, interactive start to a day of learning and networking.

Nhung's Opening Insight

Nhung Phung shares her journey and the philosophies that shaped her successful business and lifestyle. Gain inspiration from her balance of happiness, freedom, and entrepreneurship.

Entrepreneurial Showcases

Hear from five dynamic speakers, each detailing their unique business journey. Learn from their successes, challenges, and strategies in the evolving online landscape.

 

Business Tune-Up

Participants present their businesses for constructive feedback. A collaborative session offering personalized advice to refine and elevate your business strategy.

Cross-Marketing Masterclass

Discover the power of collaboration in this deep dive into cross-marketing strategies. Learn how to leverage partnerships for mutual growth and expanded audience reach.

Networking Over Tea

Enjoy a well-deserved break with tea and lunch, providing a relaxed setting for meaningful conversations and making new connections in the community.

5 Speakers

All access ticket

1.999.000₫

18 of May 2024
Days
Hours
Minutes
Seconds

More details

Bạn có thể thanh toán theo nhiều hình thức: 

  • Chuyển khoản ngân hàng: sau khi nhấn đăng ký khoá học sẽ có lựa chọn chuyển khoản ngân hàng, bạn nhấn place order (hoàn tất đơn hàng) để thấy số tài khoản ngân hàng. 
  • Chuyển tiền nước ngoài qua Paypal hoặc Transferwise: Chọn phương thức chuyển tiền từ nước ngoài. 
  • Thanh toán tự động: gồm chuyển khoản ngân hàng tự động, thanh toán thẻ tín dụng (thẻ quốc tế), thanh toán trả góp lên tới 24 tháng bằng thẻ tín dụng, thanh toán internet banking bằng thẻ ATM. 

Chính sách hoàn khóa học chỉ áp dụng với khóa học “Hướng dẫn kinh doanh kiếm tiền online với website và mạng xã hội.”

Chính sách hoàn khóa học KHÔNG áp dụng với khóa học cao thủ affiliate sản phẩm số, khóa freelancer giá cao, học kiếm tiền online V1.

Trong vòng 7 ngày tính từ thời điểm ngày bạn đặt đơn hàng (không tính từ ngày chuyển khoản mở đơn hàng). Ví dụ ngày 1 bạn đăng ký đơn thì ngày 7 là hạn chót được yêu cầu hoàn tiền. 
Cách hoàn: bạn có thể gửi email hoặc chat qua fanpage để yêu cầu hoàn tiền. Tiền sẽ được hoàn trả cho bạn trong vòng 5 ngày làm việc.

Bạn không có bất kỳ rủi ro nào khi mua khóa học cả. 

Sau khi thanh toán đơn hàng sẽ được chấp nhận trong vòng 24 giờ, khi đơn hàng được chấp nhận thì sẽ có email gửi về hướng dẫn bạn vào khoá học. 

Khi bạn mua khoá học, bạn nhận được quyền vào học khoá học của chúng tôi chứ không nhận được quyền sở hữu toàn bộ sản phẩm khoá học. 
Tức là bạn không được nhượng lại khoá học cho người khác.
Nếu bạn cố tình nhượng lại thì người đó thì có thể sẽ bị khoá tài khoản mãi mãi do đăng nhập trên IP khác của bạn. 
Bên cạnh đó sẽ phải đăng nhập trên chính tài khoản của bạn (mãi mãi không được thay đổi) và vào group hỗ trợ cũng phải đăng nhập từ facebook của chính bạn. 
Không được thay đổi tài khoản đã mua từ khoá học khi chuyển nhượng cho người khác cũng như thay đổi thông tin người được vào hỗ trợ khoá học.  

Bạn không được phép chia sẻ tài khoản khoá học cho nhiều người khác sử dụng. 
Khoá học có tính năng detect thông qua IP tức là nhiều người dùng các thiết bị khác nhau đăng nhập cùng 1 lúc vào khoá học của bạn sẽ bị khoá tài khoản tự động. 
Điều này để tránh chia sẻ khoá học cho người khác. 
Và điều giá trị nhất của khoá học chính là việc hỗ trợ học viên, và tham gia các chương trình challenge thúc đẩy thu nhập và thực hành kiến thức, bên cạnh đó còn có các công cụ tự động. 
Người được share tài khoản không nhận được bất kỳ hỗ trợ gì khi có câu hỏi thắc mắc về kiến thức khoá học.