Test gravityforms webinar

Đăng ký webinar TEST TEST

Bạn có phải là học viên khoá kiemtienonlinehub.com?(Required)
Nêu rõ chi tiết nghề (ví dụ nhân viên văn phòng lĩnh vực BĐS, luật, nhân viên ngân hàng…), nếu kinh doanh gì thì đang kinh doanh về lĩnh vực gì.
Bạn càng nói rõ, càng chi tiết, Nhung sẽ càng đưa ra nhiều hướng dẫn, giải pháp giúp bạn gỡ rối vấn đề.
Hãy chia sẻ thẳng thắn để Nhung hỗ trợ bạn tốt nhất. Ví dụ: 1. Giá chương trình (bạn mong muốn được trả bao nhiêu). 2. Thời gian tham gia. 3. Không đủ tự tin về bản thân. 4. Không biết kinh doanh gì cả…
Bạn muốn được thay đổi thế nào (về thu nhập, tư duy, cách làm, định hướng), bạn muốn có được điều gì nhất? Xin vui lòng chia sẻ chi tiết nhất.