Cảm ơn về feedback của bạn!

30 phút nói chuyện với chuyên gia

Nhung biết rất nhiều bạn có N vấn đề, khó khăn khi mới bắt đầu kinh doanh hay kiếm tiền online. Mà bạn lại không biết hỏi ai để giúp mình gỡ rối. Cho nên team Nhung mới mở lại chương trình 30 phút coaching miễn phí. Lưu ý chương trình này chỉ cho ai chưa phải là học viên khoá học kiemtienonlinehub