Nhung có một vài hướng dấn & lưu ý cho bạn. Để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin quan trọng gì về sự kiện, hãy đảm bảo thực hiện đúng 3 bước này:

  1. Ấn "Notify me" (Thông báo cho tôi) bên dưới video để được nhận thông báo ngay khi sự kiện diễn ra trên Youtube
  2. Kiểm tra hòm thư và chắc chắn email của Nhung được nằm trong mục Primary (Ưu tiên). Như vậy thì bạn sẽ không lỡ các cập nhật quan trọng của mình về webinar.
  3. Bạn cũng có lưu sự kiện này vào Calendar (Lịch) của mình nhé!

Click "Notify me"

nhận thông báo đúng giờ sự kiện diễn ra

Chắc chắn rồi. Bạn có thể theo dõi các kênh MXH sau của Nhung, nơi mình cập nhật liên tục kiến thức & bài học thú vị về ứng dụng chatGPT trong kinh doanh, kiếm tiền online nhé