Workshop Đặc Biệt

Thiết kế sản phẩm kinh doanh triệu đô - chìa khóa nắm giữ sự thành công của kinh doanh online

Bạn sẽ đạt được gì từ workshop

Diễn giả workshop

Nhung Phùng

Mình là Nhung Phùng, mình đã khởi nghiệp hơn 10 dự án kinh doanh online trong suốt 11 năm qua.

Với rất nhiều năm  xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động, mình đã dùng hết những kinh nghiệm và kiến thức của mình để giúp hơn 3000 bạn kinh doanh và kiếm tiền online.  

Có nhiều bạn đã đạt thu nhập mơ ước từ 50-500 triệu/tháng khi làm theo các hướng dẫn của mình. Bạn có thể học hỏi cách các bạn ấy đã làm thế nào tại đây trước khi:

Đăng ký workshop

Nhung sẽ được gặp bạn chứ?