Achievements

Content

[badgeos_achievements_list type=”badges” limit=”10″ show_filter=”false” show_search=”false” orderby=”menu_order” order=”ASC” include=”15669″ wpms=”false” default_view=”grid” show_title=”true” show_thumb=”true” show_description=”true” show_steps=”false” image_width=”150″ image_height=”150″]

Bản đồ kho báu

Chào mừng bạn đến với bản đồ kho báu online!

Tham gia khóa học

Ngôi sao Hollywood

Camera sẵn sàng... và Diễn!

Hoàn thành bài làm video

Marketing King

Quân đội marketing đã sẵn sàng, mời bệ hạ chỉ huy!!!

Hoàn thành bài marketing

Nhà chiến lược tài ba

Tiến lênnnnn

Hoàn thành bài lên kế hoạch kinh doanh online

Master bán hàng

Chuyên gia bán hàng

Hoàn thành bài bán hàng

Huyền thoại mạng xã hội

Ai-đồ ơi cho tui xin chữ ký đi?

Hoàn thành bài social media