Chứng chỉ khoá học

Cách sử dụng chứng chỉ

Những chứng chỉ này sẽ giúp các bạn freelancers và sinh viên chứng minh kỹ năng bạn có để tìm được công việc trả lương cao.

Tải chứng chỉ của bạn

Nút tải chứng chỉ chỉ xuất hiện khi bạn hoàn tất chương của mỗi kỹ năng

SEO

Hoàn tất chương 6 kỹ thuật làm SEO

Tải chứng chỉ:

Content writer

Hoàn tất chương 7 kỹ thuật viết content đỉnh cao

Tải chứng chỉ:

Social Media

Hoàn tất chương 9 xây dựng thương hiệu cá nhân và kênh mạng xã hội

Tải chứng chỉ: