Hướng dẫn sử dụng các tài liệu hiệu quả

Bước 1: Mở tài liệu gốc

Ấn “Tải ngay” để truy cập tài liệu

Bước 2: Tạo bản sao

Ở góc trái phía trên của màn hình, bạn chọn “Tệp” -> “Tạo bản sao”

Bước 3: Làm bài tập tại bản sao vừa tạo

Ngay sau khi ấn “Tạo bản sao”, bạn sẽ được chuyển sang tab mới, chính là tài liệu đã được sao chép. Bạn hãy chỉnh sửa trực tiếp trên tài liệu này và hoàn thiện planner của chính bạn nha.

Chúc các bạn thực hành hiệu quả!

Lưu ý quan trọng: Vui lòng nhấn nút mark complete để hoàn thành khoá học.