0.11 Cách sửa lỗi không xem được video, không vào được khoá học

Lỗi 1: Không xem được video, bị màu đen thui

Bạn đừng dùng Cốc Cốc, xài trình duyệt khác sẽ không bị lỗi. Nếu dùng Chrome vẫn bị thì xoá cache hay dùng trình duyệt ẩn danh không dính cache nha.

Lỗi 2: Đăng ký, thanh toán khoá học không nhận được email gửi về vào học.

Bạn liên hệ với Nhung qua fanpage Nhung Phùng gửi email cho Nhung, mã đơn hàng, hoá đơn đã thanh toán Nhung sẽ trả lời bạn và mở cho bạn vào học.

Lỗi 3: Sau một thời gian không vào khoá học, bị khoá.

Bạn chỉ cần đăng xuất và đăng nhập lại là được.

Lỗi 4: Không vào được affiliate.

Bạn đăng nhập đúng email và mật khẩu dùng để vào khoá học là vô được affiliate.